loading...
0 views
2 months ago
Peraturan Jawapkr Domino Bandarq

PERATURAN Batasan usia pengguna Jawapoker88.com disesuaikan dengan peraturan negara tempat pengguna Jawapoker88.com berada. Jawapoker88.com sama sekali tidak bertanggung jawab atas setiap peraturan perundang-undangan negara yang dilanggar oleh setiap pengguna yang menggunakan website kami. Pemain bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka sendiri dan terikat oleh undang-undang negara mereka sendiri. Semua agen bertanggungjawab terhadap akun masing-masing dan menghormati semua perjanjian yang telah disetujui oleh mereka. Agen bukanlah rekan Jawapoker88.com. Setiap perbedaan yang timbul antara pemain dan Agen bukan merupakan tanggung jawab Jawapoker88.com. Untuk kepentingan bersama agar diwaspadai, ID Pengguna dan Password dari penggunaan yang tidak sah. Jika ID Pengguna dan Password dicuri atau kehilangan, pengguna harus menghubungi Agennya yang bersangkutan. Agen kemudian akan menukar User ID pengguna / Password. Apabila password dicuri/kehilangan, pengguna bertanggung jawab untuk akun masing-masing dan wajib untuk menghormati semua tata cara diajukan. Keputusan Jawapoker88.com adalah bersifat final dan mengikat dalam segala perkara. Dalam semua kasus perselisihan, baik

loading...

Baca Selengkapnya →

Author :

Rate!
0 / 10

Apa Komentarmu ?